Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih

Više
7 godina 4 meseci pre #33035 od nina
nina je napravio novu temu: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
Adolescencija – prelaz iz detinjstva u svet odraslih

Adolescencija počinje sa početkom puberteta i traje još mnogo godina sve dok dete ne počne da živi život nezavisne odrasle osobe. Treba znati da pubertet predstavlja fizički i seksualni razvoj, a adolescencija, osim puberteta, obuhvata i emotivni, socijalni, mentalni i psihološki razvoj. U ovom periodu je moguće da ćete vi kao roditelji biti „testirani“ na načine o kojima niste ni sanjali.

Adolescencija je razdoblje "bura i oluja", karakterišu je vidljiv telesni razvoj, brze promene raspoloženja, sukobi sa okolinom, ispitivanje granica i istraživanje sveta. Ovaj period završava se postizanjem socijalne i emocionalne zrelosti ali i finansijske nezavisnosti i obuhvata čitav niz promena: bioloških, kognitivnih, socijalnih i emocionalnih, praćenih nizom novih potreba, interesa i problema.

Vreme adolescencije obuhvata razdoblje od 11. do 25. godine života, a razlikuju se rana, srednja i kasna adolescencija. Međutim, treba imati na umu da ako devojčica uđe u pubertet u 8-oj godini onda se to može smatrati i početkom njene adolescencije.
Bitan je imidž

Imajte na umu da su neka deca spremna na sve kako bi se pronašla u određenom društvu, čak i kada ono nije za pohvalu.U prvoj fazi adolescencije deca su jako osetljiva na svoj fizički izgled. Kako se ovaj period poklapa sa dolaskom puberteta u kome se telo učestalo razvija, onda je sasvim razumljivo da će vaše dete šizeti po kući i zbog najmanje bubuljice na licu. Imidž i način oblačenja će biti jako bitni u svakoj fazi, a vrhunac će dostići negde oko 15-te godine, kada dete krene u srednju školu. Upravo tada vas očekaju najveći izazovi.

Doslednost i moral

Deca su najviše spremna da slušaju roditelje koji znaju da pokažu svoju doslednost. Iz ovog razloga, ako uspostavite neko pravilo, ono mora uvek da se poštuje a ne da zavisi od vašeg trenutnog raspoloženja. Takođe, vaše mišljenje, ponašanje, priča i postupci moraju biti usklađeni i koordinirani. Ukoliko tinejdžeri vide licemerje kod svojih roditelja to im daje osećaj nestabilnosti i nesigurnosti. Kod takve dece razvoj morala može da zapadne u krizu. Najbolje ćete na svom primeru decu naučiti šta znači imati čvrst karakter, biti visokog morala i dosledan.

Sigurnost i sloboda
Kako nivo hormona počinje da raste, vaše dete će početi postepeno emotivno da se odvaja od vas i da veći značaj daje odnosima sa svojim vršnjacima. Za njih će mnogo veću važnost imati ono što kažu i misle njihovi prijatelji nego vi. Ali zapamtite, iako vas sa jedne strane deca guraju u stranu, sa druge im je neophodno da znaju da imaju vašu bezuslovnu ljubav i podršku, kao i sigurnost roditeljskog doma. U žustrim svađama i prepirkama, ma koliko ste besni, bolje je da ne izgovarate čuvenu rečenicu: „ Ukoliko ti ovde ne odgovara, možeš slobodno da ideš“.

Prijateljstva sa vršnjacima jesu važna ali roditelji još uvek više utiču na stavove od vršnjaka i važan su izvor podrške kada je reč o velikim životnim odlukama (kao izbor zanimanja, odlazak na studije u drugi grad i sl.). Mladi traže odobravanje roditelja, ali ne žele da se prema njima odnose kao prema deci.

Ponekad će roditelji morati da naprave korak u nazad, pruže deci slobodu i pokažu da im veruju da su sposobni da sami donesu ispravnu odluku. Iako će u tim odlukama vaše dete sigurno grešiti, pustite ga da samo „lupi glavom o zid“, onda mu pomozite da se opet „ uzdigne“ i po mogućstvu ga diskretno uputite na bolje izbore. Pridikovanje nikada ne pomaže i sva rešenja leže u roditeljskoj suptilnosti.

Na putu ka samostalnosti neizbežno je emocionalno udaljavanje od roditelja. Osim toga, javlja se i otpor prema odraslima i njihovim zahtevima. Kada dete odbacuje autoritet, kućne zadatke, izbegava roditeljska druženja i izlaske sa roditeljima ono želi da dokaže okolini da nije više dete. Ima roditelja koji u ovakvim situacijama popuštaju i dozvoljavaju mladima da rade šta žele i onih koji vrše pritisak u želji da adolescenta prilagode sopstvenim standardima. Važno je imati na umu da deca ovog uzrasta još uvek nemaju dovoljno znanja i iskustva za donošenje pravih odluka u svim vidovima života i potreban im je nadzor. Kako bi pomogli mladima u procesu osamostaljivanja dobro je kontrolu popustiti u onim područjima u kojima je adolescent sposoban da donese odluku, a mirnim razgovorom usmeriti ga u području u kojem pokazuje manju zrelost.

Potpuna zrelost

U poznoj fazi adolescencije vaše dete bi trebalo da „liči“ na zrelu osobu i da ima razvijen lični identitet. Mladi ljudi, iako to teško kada priznaju, u stvari se plaše odrastanja. Razlog je njihova podsvesna sumlja u ličnu sposobnost i iskustvo. Sasvim je uobičajeno da deca krive roditelje za svoje neuspehe. Međutim, ukoliko to nameravaju da čine i posle 25-te godine, onda ih definitivno treba posavetovati da se konsultuju sa psihologom. Posle 25-te godine mlada osoba treba da ima razvijen svoj identitet u svakom smislu i da zna kako da se nosi sa sopstvenim problemima i socijalnim konfliktima.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Više
7 godina 4 meseci pre - 7 godina 4 meseci pre #33037 od nina
nina je odgovorio na temu: Odg: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
Kako preživeti adolescenta?

Sistemski pristup kaže da promena u jednom delu obavezno izaziva promenu u čitavom sistemu. Zato je, s obzirom na to da jedan član proživljava burnu promenu iz deteta u mladu odraslu osobu, potpuno opravdana tvrdnja da se porodica sa adolescentom nalazi se u najburnijoj fazi svog životnog ciklusa.

Najmlađi članovi porodice u fazi adolescencije prolaze kroz veoma značajan razvojni proces, praćen brojnim psihofizičkim promenama, a odnos roditelja prema tim promenama jedan je od ključnih faktora uspešnosti čitavog procesa. Porodica je dakle pred velikim izazovom, a na roditeljima je velika odgovornost.

Zato dragi roditelji, evo nekoliko informacija o vašem tinejdžeru, koje ste možda i sami znali, ali ste u buri dešavanja i osećanja, malo na njih zaboravili.


”Totalno drukčiji od drugih”…

Adolescencija je period koji ne odlikuje strpljenje i stoga, u svojoj potrebi za instant identifikacijom tj određivanju onog što autentično jesu, vaši adolescenti se pre svega određuju na osnovu onog što nisu. Prva tačka za poređenje ste naravno i na žalost vi, njihovi roditelji. Dakle, biti potpuno drugačiji od roditelja, kontrirati, negirati, izbegavati sugestije i savete, osnovni su principi kojima su u svojoj borbi za nezavisnost tinejdžeri vođeni.

Za vas je zato važno da se ne osetite ugroženim kada vaše dete odjednom počne da odgovara na nešto agresivniji način, kada odbija porodične rituale ili osporava neke osnovne porodične vrednosti i uverenja. Pustite adolescenta da kontrira i uvažite njegovo/njeno mišljenje. On/a najčešće samo testira sopstvene stavove na vama, a kontriranje nije izraz najdubljeg neslaganja kako vam često deluje, već samo nevešto izneta poruka ”ja imam mišljenje, poštuj to!”.

Ja i moja ekipa…

Drugi korak u identifikaciji jeste prihvatanje od strane određene izabrane grupe. Osećanje pripadnosti, nad kojim je porodica navikla da ima monopol, adolescentu sada u mnogo većoj meri uliva vršnjačka grupa, čijim normama i pravilima ponašanja se rado povinuje. Što je grupa specifičnija i drugačija od svih ostalih, više će samopouzdanja ulivati svojim mladim članovima. Oni se jedni drugima dive, pružaju podršku ali se i odmeravaju i takmiče, i sve je to veoma značajno za njihov razvoj.

Za roditelje, koji žele da održe dobar odnos sa svojim adolescentom, važno je da prihvate zlatno pravilo kada su u pitanju vršnjačke grupe: ”nemojte kritikovati drugare i drugarice svog deteta, jer će on/a to doživeti kao direktan atak na sebe”. To naravno ne znači da nećete registrovati i komentarisati ponašanja koja smatrate neadekvatnim ili opasnim, ali ako su u pitanju benigne stvari kao što je stil oblačenja, frizura, pirsinzi ili tetovaže, bolje se uzdržite od komentara.

Sam u svom svetu…

Adolescentima je jako važno da imaju prostor u kome mogu da se osame i slušajući muziku, ili obavljajući neke druge individualne aktivnosti kontempliraju o životu, smislu, i sebi u svetu. Njih prosto proganjaju misli o budućnosti, svetu odraslih i njihovoj misliji na ovoj zemlji.

Roditeljima je u taj njihov čarobni svet ulaz uglavnom zabranjen, i oni ne bi trebalo da pokušavaju da bez poziva uđu.

Uvažite potrebu za privatnošću svog deteta, imajte razumevanja za to da je njemu/njoj zanimljivije da satima ostane sam/a u sobi nego da ide na izlet sa vama i mlađom sestrom. Odolite iskušenju da saznate šta se dešava i ne čačkajte po sveskama, crtežima ili diskovima. Imajte poverenja u svoje dete, i napravite kontakt onda kada ste pozvani, ne pre.

”Sasvim sam, prokleto sam…”

Iako su i sami prošli kroz period odrastanja, roditelji adolescenata kao da se sećaju ili samo lepih ili samo opasnih stvari. Kao da je adolescencija samo period bezbrižnosti, slobode i zabave s jedne, i rizični period u kome je jedino značajno izbeći opasne kandže droge i alkohola, s druge strane.

Osećanje neizvesnosti i nesigurnosti u sopstveni identitet se izgleda jako brzo zaboravi; ili borba za društveni status u okruženju koje visoko vrednuje neke kvalitete koje prosto nemamo, kao što su novac ili izuzetna fizička lepota. Zar ste zaista zaboravili tegobe razmatranja i shvatanja društvenih konstrukata kao što su religija i politika? A zatim i teškoće otkrivanja i razvijanja seksualnosti i muke uspostavljanja partnerskih odnosa?

Dugačka je lista dilema i nedoumica sa kojima se adolescenti suočavaju i koje predstavljaju prepreke na njihovom putu.

S druge strane, s obzirom na to da oni pre svega žele da budu odrasli, i da za to dobiju potvrdu okoline, nalaze se u poziciji iz koje je veoma teško tražiti pomoć i podršku. Zar je onda iznenađujuće što se češće nego što je uobičajeno osećaju krajnje usamljeno i neshvaćeno? I zar je onda čudno što ponekad izgledaju kao da nose ceo svet na svojim ramenima, i na vaše pitanje šta nije u redu odgovaraju odsečno – ”ništa”, i odlaze u svoju sobu?

Zato dragi roditelji, budite hrabri i imajte razumevanja. Znam, i pred vama su zbunjujući zahtevi – budite konzistentni ali fleksibilni, budite prisutni ali se ne mešajte, budite nežni ali nenametljivi, i još hiljadu slličnih. Naravno da vam sve to ponekad deluje preteško. Ali kada se osetite potpuno bespomoćno setite se najvažnijeg saveta – imajte poverenja.

Ta mlada osoba koju više ne razumete, nije tamo neki stranac. To je dete koje ste odgajali najbolje što ste umeli, i u koje ste pokušali da ulijete sve najbolje što znate. Sve to on/a nosi, samo sada mora sam/a da preispita i proveri. A ako na tom putu bude imao/la vas za pratioca i saradnika punog ljubavi i poverenja, provera će teći glatko i bez trzavica. Veoma uskoro vi ćete ispred sebe imati potpuno odraslu mladu osobu na koju ćete biti ponosni.

Pisite nam vasa iskustva,vezana za ovaj buran period u odrastanju!
Poslednja izmena: 7 godina 4 meseci pre od nina.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

  • Maja
  • Maja's Avatar
  • Van mreže
  • BB Starosedelac
  • BB Starosedelac
  • The palm of a hand that holds all my dreams
Više
7 godina 4 meseci pre #33089 od Maja
Maja je odgovorio na temu: Odg: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
Ne znam sta ce nas strefiti sa nasim detetom u ovom periodu,ali ako bude imalo na nas,nece valjati...Mm i ja smo bili najgori od najgorih...Sve smo radili sta ne treba..Pod sve mislim sve...Jedina svetla tacka u mojoj istorija je skola..Tu sam uvek bila super...

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Više
7 godina 4 meseci pre #33132 od Marija
Marija je odgovorio na temu: Odg: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
videcemo ima vremena jos smo maleni.................. :) :) :) :) :kisss:: :kisss:: :kisss:: :kisss:: :kisss::

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Više
1 godinu 8 meseci pre #184931 od Geneva Simpson
Geneva Simpson je odgovorio na temu: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
Pandora Charms
Adidas Superstar
Fila Footwear
Timberland Pro Work Boots
Kanken Backpack
Outlet Moncler
Ferragamo Belts
Red Bottom Shoes
Pandora Necklace Women
Nike Air Max 270
Louboutin shoes
Pandora Jewelry
Adidas Store
Adidas Original
Puma Shoes
Michael Jordan Shoes
Louboutin Shoes
Jordan Sneakers
Pandora Charms
Christian Louboutin Outlet
Womens Nike Shoes
Yeezy Boost
Ferragamo
Goyard Handbags
Fjallraven Kanken Backpack
Nike Air Max 98
Yeezy 500
Adidas Originals Superstar
Adidas NMD
Yeezy Sneakers
Longchamp Outlet
Pandora Bracelets Clearance
Salvatore Ferragamo Shoes
Air Max 95
Nike Sneakers
Timberland Outlet
Adidas Superstar Shoes
Nike Outlet Store Online Shopping
Yeezy Boost 350
Nike Clearance
Timberland Boots
Valentino Shoes
Nike Air Max 270 Womens
Pandora Jewelry
Christian Louboutin Shoes
Air Jordan Retro
Nike Running Shoes For Women
Nike Store
Red Bottom Shoes
Adidas Shoes Outlet
Hermes Belt Men
Christian Louboutin Outlet
Yeezy
Hermes Bags
Golden Goose Sneakers
Louboutin Outlet
Adidas Ultra Boost Men
KD 11
Goyard
Airmax 270
Adidas Yeezy
Cheap Nike Shoes
Yeezy Supply
Balenciaga Shoes
Pandora Jewelry
EQT Adidas
Red Bottom Heels
Cheap Yeezy
Yeezy 500 Black
Lebron James Shoes
Nike Outlet
Air Max 97
Nike Lebron 16
Pandora Charms
Yeezy
Nike Cortez
Nike Air Max 95
Yeezys Shoes
Christian Louboutin
Asics Outlet
Asics Shoes Outlet
NMD Adidas
Pandora Jewelry Official Site
Timberland Shoes
Jordan Shoes
Adidas NMD
Pandora Outlet Online
Air Max 270 Men
Kevin Durant Shoes
Valentino Shoes Outlet
Fitflops Sale Clearance
Adidas Yeezy
Fila Disruptor 2
Pandora Bracelets
Adidas EQT
Pandora Bracelet
Vans Shoes Outlet
Fila Shoes For Men
Adidas NMD R1
Asics Shoes
Ultra Boost
Asics Running Shoes
Pandora Rings Official Site
Timberland Shoes
Pandora Jewelry Store
Balenciaga
Nike Sneakers
Christian Louboutin Shoes Outlet
Valentino
Nike Air Max 98
Christian Louboutin Outlet
Nike Clearance Outlet
Adidas Stan Smith Sneakers
Puma Outlet Store
Skechers Go Walk
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Cortez
Nike Shoes For Men
Fjallraven
Adidas Stan Smith
Yeezy Sneakers
Adidas Ultra Boost
Adidas Sneakers For Men
Bottega Veneta Handbags
Timberland Outlet

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Više
1 godinu 7 meseci pre #185886 od Geneva Simpson
Geneva Simpson je odgovorio na temu: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
Fjallraven Kanken
Pandora Charms
Nike Air Max
Christian Louboutin Outlet
Pandora Outlet
Yeezy 700
Yeezy
MBT Shoes
Louboutin Shoes
Balenciaga
Nike Sneakers
Ferragamo Shoes
Birkenstock Outlet
Bottega Veneta
Pandora Jewelry
Skechers
Nike Womens Shoes
Birkenstock Shoes
Moncler Jackets
Balenciaga Sneakers
Air Jordan 11
Air Force One Shoes
Fitflop Sandals
Nike Outlet Store Online Shopping
Pandora Charms
Jordan Retro 11
Nike Air Max 270
Air Jordan 4
Nike Roshe
Adidas Superstar
Pandora Jewelry
NMD XR1
Nike Air Force 1
Curry 5 Shoes
Air Jordans
Pandora Jewelry Outlet
Red Bottoms Louboutin
Louboutin Shoes
Adidas NMD
Nike Air Force 1
Adidas Yeezy
Nike Shoes
Cheap Nike Air Max
Burberry Handbags
Pandora Jewelry Official Site
Birkin Bag
Kate Spade
Isabel Marant Boots
Jordan Shoes For Men
Pandora CZ Charms
Birkenstock Sandals
Nike Shoes
Pandora Ring
Pandora Jewelry
Jordan 10
Pandora Bracelet
Pandora Jewelry
Adidas NMD R1
Balenciaga Triple S
Adidas Yeezy Boost 350
Adidas Human Race
Nike Presto
Ferragamo Belt
Moncler UK
Jordan Shoes For Men
Fitflop
Longchamp Outlet
Fitflop Sandals
New Jordans
Jordan Win Like 96
Goyard Handbags On Sale
Yeezy Sneakers
Christian Louboutin
Air Max Plus
Christian Louboutin Shoes
Air Max 270
Moncler Outlet
Jordan Retro
Pandora
Nike Outlet Store
Nike Store
Bottega Veneta Handbags
Kyrie 4
Pandora Bracelet
Pandora Jewelry
Pandora Charms Outlet
Pandora Outlet Online
Vans
Pandora Bracelet
Yeezy
Nike Outlet Store
Air Jordan
Louboutin shoes
Pandora Jewelry
Nike Roshe
Pandora Bracelets
Kate Spade
Adidas Superstars
Pandora Jewelry
Nike Clearance Outlet
Air Jordan
Pandora
Christian Louboutin Shoes
Ferragamo Shoes
Jordan 11
Nike Basketball Shoes
Ralph Lauren
Birkenstock Sandals
Valentino Shoes
Jordans Sneakers
Kyrie Irving Shoes
Air Max 270
Nike Sneakers For Men
Fitflop Sale Clearance
Pandora Jewelry Outlet
Pandora Jewelry
Nike Shox Gravity
Fitflops Clearance Outlet
Kanken Backpack
Nike Outlet
Pandora
Jordans Retro
Moncler Official Site
Nike Outlet
VaporMax
Timberland Outlet Online
Yeezys
Pandora Jewelry Outlet
Vapormax
Pandora Jewelry
Nike Factory Outlet
Pandora
Moncler
Pandora Disney Charms
Pandora Charms Outlet
Jordan Retro 9
Pandora Charms
Pandora Jewelry Official Site
Nike Air Vapormax Flyknit
Air Jordan Retro 14
Pandora Canada
Jordan Shoes
Kate Spade Purses
Ed Hardy Clothing
Fitflop Sandals
Adidas Trainers
Nike Clearance
Yeezy Boost
Adidas Stan Smith
ECCO Shoes
Nike Air Max 270
Red Bottoms
Moncler Outlet Online
Pandora Charms
Pandora
Balenciaga Sneakers
Air Max 98
Jordan 12
Nike Epic React Flyknit
Kate Spade Purses
NMD
Birkenstock Sandals
ECCO Shoes For Women
Valentino Sandals
Pandora Jewelry
Goyard Bags
Pandora Bracelet
Yeezy Shoes
Pandora Jewelry
Kate Spade Outlet Online
Jordan Retro 8

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Više
1 godinu 4 meseci pre #186758 od Geneva Simpson
Geneva Simpson je odgovorio na temu: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
[url=http://www.puma--shoes.us.com/]Puma Shoes[/url]
Jordan Shoes
Ferragamo Shoes
Kyrie 3 Shoes
Curry 5
Birkenstock Outlet
Pandora Charm
Jordans Retro
[url=http://www.ralph--lauren.us.com/]Polo Ralph Lauren[/url]
Nike Outlet
Pandora Bracelets
Nike Shoes
Air Max 270
Pandora Rings
Adidas Yeezy Boost 350
Jordan 9
Jordan 4
Moncler Sale
Fjallraven Kanken Backpack
[url=http://www.pandora--jewelry.us.com/]Pandora Jewelry[/url]
Nike Outlet
Birkenstock
Burberry Handbags
Pandora Outlet
Ralph Lauren UK
Kate Spade Outlet
Kate Spade Outlet Online
Pandora Charms Jewelry
Nike Outlet Store Online Shopping
Louboutin Heels
Pandora Bracelets
Adidas NMD R1
Birkenstock Sandals
Jordan Shoes
Louboutin Shoes
Moncler Outlet
Pandora Jewelry
Air Max 90
Louboutin Shoes
Adidas NMD
Pandora
Balenciaga Sneakers
Yeezy Boost
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet Online
Vans
Nike Air Vapormax
Nike Air Max 98
[url=http://www.nikeoutlet--store.us.com/]Nike Outlet[/url]
Pandora Jewelry
ECCO Shoes
Adidas NMD
Ralph Lauren Outlet
Nike Roshes
Pandora Jewelry CZ
NMD
Pandora Bracelets
Adidas Shoes
Fitflops Sale Clearance
Fitflop Shoes
Jordan 11
Fitflop Sale Clearance
Red Bottom Shoes For Women
Pandora
Jordan Shoes For Men
Pandora Disney
Rihanna Puma
Timberland Boots For Women
Christian Louboutin Shoes
Pandora
Kate Spade Purses
Pandora
Nike Vapormax Flyknit
Vans Shoes
Nike Shox
Ultra Boost
Pandora Canada
Pandora Jewelry
Moncler
Christian Louboutin Heels
Nike React
James Harden shoes
Michael Kors Canada
Kyrie 4
Pandora Jewelry Official Site
Nike Air Max Plus
Yeezys
Jordan 8
Skechers
Nike Huarache
Kate Spade
Adidas Shoes
Nike Air Max
Jordan 11 Space Jam
Adidas NMD
Jordan 11
Yeezy boost 350 v2
Pandora
Air Max 95
Nike Factory Outlet
Nike Uptempo
Stan Smith Adidas
Nike Air Max
Nike Clearance Outlet
Pandora Jewelry
Air Force 1
Pandora Charms
Air Max 2018
Air Jordan 14
Pandora Charms
Pandora Charms Sale Clearance
Pandora Outlet Online
Timberlad Boots
Goyard Bags
Jordan 11 Low
Pandora Jewelry Outlet
Nike Air Max 270
Ralph Lauren Outlet
Red Bottoms
Lebron Shoes
[url=http://www.nike--shoes.us.com/]Nike Shoes[/url]
Moncler Outlet
Pandora Jewelry Store
Kyrie Shoes
Jordan Sneakers
Air Jordans
Adidas NMD
Nike Cortez Women
Air Force 1
Yeezy
Kyrie Irving Shoes
Pandora Ring
Yeezy
Timberland Outlet
Red Bottoms Louboutin
Fitflop Outlet
Longchamp Handbags
VaporMax
Kate Spade Outlet Online
Moncler Jackets
Pandora Bracelets
Pandora Charms Sale Clearance
Birkenstock Sandals
Jordan 12
Pandora Jewelry Official Site
Jordan Shoes
Soccer Cleats
MBT
Air Jordan 10
Jordan 11 Red
[url=http://www.nike--outlet.us.com/]Nike Outlet[/url]
Yeezy Boost 350
Nike Air Max 270
Nike Sneakers
Pandora Charm
[url=http://www.adidas--yeezy.us.com/]Adidas Yeezy[/url]
Yeezys
Kate Spade
Moncler Jacket
Adidas Superstar Shoes
Pandora Bracelet
Kate Spade Handbags
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Ralph Lauren Outlet
Yeezy
Adidas Yeezy Boost
Adidas Yeezy
Nike Shoes For Women
Curry Shoes
Jordan Retro 11
Ferragamo Belt
New Jordans 2018
Louboutin Shoes
Pandora Charms Sale Clearance
Birkenstock Sale
Birkenstocks
Pandora
Lebron 15
Christian Louboutin Shoes
Michael Kors Canada
Nike Air Max
Moncler Outlet
Pandora Outlet
Air Max
Christian Louboutin Shoes
Kevin Durant Shoes
Pandora
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Christian Louboutin
Louboutin shoes
Air Jordan
Nike Air Force 1
Pandora Bracelets
Nike Air Max
Louboutin Shoes
Moncler UK
Birkenstock Shoes For Women
Christian Louboutin Shoes
Nike Store
Nike Outlet Online
Fjallraven Kanken
Pandora Jewelry
Vapormax
Yeezy
Goyard Handbags
Pandora Ring
Longchamp
Jimmy Choo Shoes Outlet
Balenciaga Shoes
Nike Factory Outlet
Nike Air Max
Birkenstock Outlet Online
Longchamp Outlet
Valentino Shoes
Nike Presto Women
Hermes Birkin
Pandora Bracelets
Jordans 11
Jordan 11 Win Like 96
Fitflop
James Harden Shoes
Jordans 2019
Ferragamo
Goyard Bag
Polo Ralph Lauren
North Face Outlet
Birkenstock Sandals For Women
Bottega Veneta
Adidas Outlet Store
Pandora Jewelry
Basketball Shoes
Adidas NMD XR1
Isabel Marant
Moncler Outlet
Pandora Jewelry
Air Jordans
Pandora Jewelry Official Site
North Face Jackets For Women
Kyrie 4
Pandora Charms
Air Max 270
Pandora Outlet
Nike Air Force 1
Skechers
Pandora Jewelry Outlet
James Harden shoes
Red Bottoms Louboutin
Moncler UK
Fitflop Sandals
Jordan Retros
Pandora
Lebron 15
Nike Mens Shoes
Valentino Outlet
Triple S Balenciaga
Kate Spade
Vapor Max Plus
Nike Roshe
Nike Roshe
ECCO
Ed Hardy Clothing
Balenciaga Sneakers
Adidas Outlet
Nike Clearance

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Više
11 meseci 3 nedelja pre #187532 od Geneva Simpson
Geneva Simpson je odgovorio na temu: Adolescencija,prelaz iz detinjstva u svet odraslih
Air Force 1
Vans Shoes
Jordan 11 Space Jam
Nike Air Max
Fitflop Sale Clearance
North Face Jackets
Nike Outlet
Moncler Coats
Air Max
Air Jordan 11
Pandora Jewelry
Kate Spade
Nike Womens Shoes
[url=http://www.nike--shoes.us.com/]Nike Shoes For Men[/url]
Jordan Win Like 96
Pandora Bracelet
Jordan 4 Retro
Moncler
Kyrie 4
Pandora Jewelry
Yeezy Shoes
Adidas Stan Smith
Pandora Jewelry
Ferragamo Outlet
Nike Air Max 270
Nike Air Jordan
New Jordans 2018
Nike Sneakers
[url=http://www.nike--outlet.us.com/]Nike Outlet Store[/url]
Adidas NMD R1
Goyard
Moncler UK
Nike Cortez Classic
Pandora Charms
Louboutin Heels
Nike Outlet
Rihanna Puma
Fitflops Sale Clearance
Air Max 95
Pandora Charms
Air Jordan Shoes
Skechers Shoes
Jordans 11
Jordan Retro 11
Nike Air Vapormax
Fjallraven Kanken
Nike Uptempo
Skechers Shoes
Nike Air Max 90
Fitflop
Kyrie Irving Shoes
Pandora Jewelry Outlet
Cheap Pandora Charms
Pandora Outlet
Fitflop Sale Clearance
Birkenstock Sandals For Women
Balenciaga
Jordan Retro 11
Nike Sneakers For Men
Birkenstock Sandals
Jordan Sneakers
Pandora Charms
Goyard Handbags
Nike Outlet Store
Air Max Plus
Pandora Bracelets
Pandora Ring
Air Jordan Retro 10
Fitflop Sandals Clearance
Pandora Jewelry
Pandora Bracelet
Isabel Marant
Christian Louboutin shoes
KD Shoes
Adidas Shoes For Women
Yeezys
Pandora
Lebron 15
Kate Spade
Adidas NMD
Yeezy Boost 350 V2
Nike Clearance
Longchamp Bags
Ferragamo Outlet
Moncler Jackets
Air Jordan
Nike Air Vapormax
Nike Presto Men
Red Bottoms Louboutin
James Harden Shoes
Pandora Jewelry
Red Bottoms
Kyrie Irving Shoes
Jordans Retro
Pandora Official Site
Timberlad Boots
Christian Louboutin Heels
ECCO
Cheap Basketball Shoes
Ralph Lauren Outlet
Pandora Outlet
Pandora Charms
Pandora
Pandora Charms
Nike Air Force
Red Jordan 11
Pandora Bracelets
Pandora Bracelets
Valentino Shoes
Burberry Bags
Fjallraven Kanken Backpack
Pandora Charms Jewelry
Balenciaga
Pandora
Retro Jordan
Louboutin Shoes
Pandora Jewelry
Ralph Lauren Outlet
Christian Louboutin Shoes
Kyrie Irving Shoes
Pandora Jewelry
Nike Air Max 270 Flyknit
Timberland Outlet
Air Max
Jordan Retro 14
[url=http://www.nikeoutlet--store.us.com/]Nike Outlet Store[/url]
Lebron 15
Longchamp
Moncler Outlet
Nike Outlet
Pandora CZ
Pandora Jewelry
Fitflop Shoes
Pandora Jewelry Outlet
Adidas Yeezy Boost
Pandora
Pandora
Pandora Jewelry Official Site
Yeezy Shoes
Ed Hardy
MBT Shoes
Ralph Lauren Outlet Online
Adidas NMD
Curry Shoes
Vapor Max
Pandora Disney Charms
Nike Outlet Store
[url=http://www.adidas--yeezy.us.com/]Adidas Yeezy[/url]
Nike Shoes For Women
Pandora
Pandora Rings
Nike Huarache
Longchamp Handbags
Red Bottom Shoes For Women
Ralph Lauren
Christian Louboutin
Pandora Jewelry Outlet
Curry 5 Shoes
North Face Outlet
Kate Spade Purses
Timberland Boots
NMD Adidas
Cheap Air Max
Nike Air Max 270
Birkenstock Sandals
Pandora Bracelets
Nike Air Max
Kate Spade Outlet
Nike Outlet
Ultra Boost
Adidas Outlet
Nike Shox For Men
Pandora Bracelet
Louboutin Shoes
Pandora Jewelry Official Site
[url=http://www.ralph--lauren.us.com/]Polo Ralph Lauren[/url]
Adidas Yeezy Boost 350
Pandora Charms
Christian Louboutin Outlet
Pandora Rings
Nike Clearance Outlet
Jordans 11
Bottega Veneta Outlet
Adidas Shoes For Women
Christian Louboutin Shoes
Air Jordan
Nike Air Max
Yeezy Shoes
Louboutin Shoes
Air Jordan
Birkenstock Outlet Online
Yeezy
Red Bottoms
Birkenstock Outlet
Jordan Shoes Retro
Yeezy
Ralph Lauren Outlet Store
Adidas Yeezy
Yeezy Boost 350
Nike Roshe
Moncler Outlet
Birkenstocks
Pandora Outlet
Pandora
Vapormax Plus
Yeezys
Nike Roshe Run
Pandora Jewelry
Vans Store
Moncler Jackets
Balenciaga Triple S
NMD
Kate Spade Outlet Online
[url=http://www.pandora--jewelry.us.com/]Pandora Jewelry[/url]
Birkenstock Shoes
Kate Spade Handbags
Pandora
Christian Louboutin Shoes
James Harden shoes
Jordan 9
Pandora Jewelry Official Site
Michael Kors Canada
NMD R1
Pandora
Kate Spade Handbags
Soccer Shoes
Birkenstock Sandals
Goyard Bag
Louboutin Shoes
Air Jordan 12
ECCO Shoes For Women
Nike Air Force 1
Adidas Superstar Women
Adidas NMD
Cheap Jordan Shoes For Women
Michael Kors Canada
Nike Store
Vapor Max
Nike Air Max
Moncler Coats
Ferragamo
James Harden shoes
Adidas Outlet
Lebron Shoes
Nike Roshe One
Kyrie 4 Shoes
Kate Spade Handbags
New Jordans
Moncler
Air Force 1
[url=http://www.puma--shoes.us.com/]Puma Shoes[/url]
Balenciaga
Polo Ralph Lauren Outlet
Pandora
Birkenstock Shoes
Jordan 8
Air Max 98
Jimmy Choo Shoes
Moncler Outlet
Valentino Outlet
Nike Epic React Flyknit
Pandora Charm
Pandora Website
Hermes Birkin Bag
Air Max 270

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Moderatori: NinaninavesnasSilvijica

Prijavljivanje/Registracija