ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVZ

Strujni udar

  • 94.jpg

Deca ni u kući nisu sasvim bezbedna. Na šta treba da obratite posebnu pažnju?

Ako ste mislili da ste stavljanjem štitnika na utičnice zaštitili dete, grešite. Dečja mašta ne poznaje granice, tako da i najbezazleniji predmeti i kućni aparati mogu da budu izvor opasnosti. 

Zaštita od struje

Poznato je da deca vole da istražuju svoju okolinu, i da to čine na njima svojstven način. Često guraju prstiće u utičnice, pritiskaju prekidače, grizu gajtane i sl. Kako biste zaštitili svoje dete od kontakta sa strujom, nabavite posebne zaštitnike za utičnice, zamenite oštećene električne gajtane, kao i napukle utičnice i prekidače. Izolujte svaku žicu. Zaštitnike možete da kupite u prodavnicama električnog materijala, kao i u prodavnicama koje prodaju opremu za decu.

Električna struja je opasna prilikom prolaska kroz ljudsko telo usled toplotnog dejstva, uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i disajnih organa. Posledice njenog delovanja zavise od jačine struje, trajanja njenog dejstva i puta kroz telo. Opasnom se smatra struja jača od jednog miliampera, što zavisi od zdravlja, stanja kože, obuće, odeće. Prema dosadašnjim istraživanjima, struja od 20 miliampera izaziva bolno grčenje mišića, 30 miliampera može se izdržati samo nekoliko sekundi, grče se mišići ruke i ne može se otpustiti obuhvaćeni provodnik. Struja od 50 miliampera izaziva nesvesticu, a od 100 miliampera ima smrt. Prema postojećim propisima, dodirni napon ne sme preći 65 volti. Što struja duže prolazi kroz telo, organizam je slabije podnosi pri čemu je važno da li je provodnik samo dodirnut ili uhvaćen rukom. U prvom slučaju, ruka se zbog električnog udara brzo povlači, dok u drugom slučaju kada se zgrči to više nije moguće. Najopasnije je da struja prođe predelom srca, a to je u slučaju zatvaranja strujnog kruga preko obe ruke, ili jedne ruke i noge.

PRUŽANJE POMOĆI: U slučaju strujnog udara treba što pre prekinuti dovod struje, isključiti najbliži prekidač, odvrnuti osigurač ili izvući utikač iz utičnice preko koje je povređeni u dodiru s naponom (kabl stone lampe, pegle ili grejalice). Ako je provodnik u vezi s povređenim, može se ukloniti suvim štapom ili unesrećenog treba vući za suvi deo odela, pri čemu, ako nemate specijalne gumene rukavice, treba da stojite na suvoj dasci ili plastičnom podu. Ako povređeni ne diše, ili je u dubokoj nesvesti treba najhitnije potražiti lekarsku pomoć, a u međuvremenu mu masirajte srce i dajte veštačko disanje. Zbog poremećaja krvotoka, u mozgu nastaje manjak kiseonika, a poznato je da moždane ćelije samo nekoliko minuta mogu preživeti bez njega. Ovo treba nastaviti i duže, pri čemu spasioci treba da se smenjuju sve dok povređena osoba ne počne prirodno da diše.

Pregleda
2339
Objavljeno

Prijavljivanje/Registracija