Nije nam svejedno šta deca gledaju preko televizora. Da li su ti primeri za ugledanje, ili primeri kakvi ne bismo smeli da budemo.

Mnogi greše kupujući skupocene igračke i slično. Roditelji takođe često misle da će učiniti za svoju decu najviše ako ih obezbede sa što više i bolje hrane, što više nameštaja, mašina, raznih tranzistora, radija, televizora i sličnih stvari. Mnogi misle da će tako najviše učiniti za svoju decu i svoju porodicu – da će uneti u kuću na taj način više sreće, blagostanja i zadovoljstva. Ovo je sve važno i korisno do izvesne granice, ali kada se ide u ovom pravcu toliko daleko da se u domu stvori kult prema stvarima, onda stvari postaju gospodari umesto da služe domu i porodici.

Izuzetno je važno kakvi su ljudi koji ulaze u vaš dom, kakvog su ponašanja i kakvoga karaktera. Slušajući njihove razgovore i gledajući njihova ponašanja deca nesvesno padaju pod njihov uticaj. Danas najveći broj „posetilaca“ ulazi u naše domove preko televizora, radija, magnetofona, kaseta, gramofonskih ploča. Naročito ogroman broj „gostiju“ ulazi u naše domove preko ekrana naših televizora. Nije nam svejedno šta deca gledaju preko televizora. Da li su ti primeri za ugledanje, ili primeri kakvi ne bismo smeli da budemo. Televizori bi mogli mnogo da pomognu da u naše domove uđu mnogi plemeniti, obrazovani, učeni, vredni i čestiti ljudi. Isto tako i oni koji svojim veštinama, muzikom, igrom, pesmom, umetnošću, mogu da unesu u naše domove mnogo razonode, korisne zabave, uticaj lepog ponašanja, podsticaja na stvaralaštvo, na lepu pesmu i igru, na umetnost i umetničko stvaralaštvo. Na žalost, izgleda da je kod nas veći broj negativnih primera, koji ulaze putem televizora u naše domove. Neki čovek je vodio statistiku koliko samo za jednu nedelju dana uđe u domove negativnih i opasnih ljudi. Tu je veoma veliki broj ubica, nasilnika, kidnapera, raubera, bludnika, koji takođe ulaze masovno u domove preko raznih filmova, putem dramskih predstava, slika, štetnih knjiga i slično.

Takvi „gosti“ trenutno zabave našu decu. Čak i mnogim roditeljima se čini da im je televizor pomogao da se deca okupe i umire u kući. No daleko su od saznanja koliko takvi žalosni primeri utiču nesrećno i štetno na dečije duše.

Koliko scena sablažnjivih filmova razaraju osećanja mladih srca? Kada se drvo obreže, porašće nove grane. Ako mu odseku i stablo do korena, izbiće nove mladice. Ali ako se iščupa i koren, drvo neće više ni postojati. Tako ni dete neće uzrasti kao prava i plemenita ljudska ličnost, ako mu se u detinjstvu iščupaju iz srca i duše svi koreni plemenitosti i čoveštva.

Šta bi trebalo da činimo? Ako bi moglo da se najkraće kaže, mogli bismo reći: potrebno je da zatvorimo vrata naših domova pred svima, koji na bilo koji način štetno utiču na vaspitavanje i obrazovanje naše dece. Potrebno je da zatvorimo vrata i prozore svima koji uskaču u naše domove da sablazne i da razore. Potrebno je da otvorimo naša vrata što većem broju plemenitih i dobrih ljudi, bilo neposredno ili posredno, preko dobrih knjiga, televizije, radija i drugih sredstava. To su pravi pokloni i darovi kojima bi trebalo da roditelji darivaju svoju decu svakodnevno.

Episkop žički Stefan Boca, 1980. godine

Izvor: http://www.pravoslavie.ru/srpska/89496.htm

Objavljeno u Deca

Prijavljivanje/Registracija